Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

Commands

Dáke príkazy:

/hi = Hi All = Ahoj všetci! 
/gg = GGA = Good Game All! = Dobrá hra všetci!
/bg = Bgfm = Bad Game For me! = Zlá hra pre mňa
/afk = AFK = Away From Keyboard! = Neprítomný! 
/bye = Bb = Bye Bye! = Zbohom!
/help = Help = Príkazy
/pb = Personal Best = Osobný Rekord
/karma = Track karma = Karma
/++ = Good Track = Dobrá trať,, (stačí aj keď napíšete ++ bez /),,
/rank = Rank = Vaša pozícia na servery
/stats = Stats = Informácie 
/best = Best Records = Vaše rekordy
/time = Server Time = Čas na servery
/list = List of tracks = Trate na servery
/jukebox ## = /jukebox a ID trate 
/n1 = Nice One ! = Pekný čas 
/lol = Lol ! = Smiech
/lool = Lool ! = Smiech
/thx = Thanks All ! = Vďaka
/gr = Good Race ! 
/dedirecs = Dedimania Records  
/tmxrecs = Trackmania eXchange Records
/recs = Local Records
/bootme = Kick = Vyhodenie
/me = Iba sa zobrazí v chate váš nick kurzívou
/clans = Clans 
/ranks = Ranks of Online players
/server = Informations = Informácie o servery
/active = Active = Activita
/wins = Wins = Výhry
/top10 = Top10 
/top100 = Top100
/admin res = Restart = Reštartovanie Mapy
/admin kick <login> = Kick = Vyhodenie hráča
/pm <login> = PM massage = PM správa
/tmxinfo = TMX INFO
/dedihelp = Dedimania help
/stats = Informations about you = Inofrmácie o Vás
/statsall <login> = Informations about a player
/brb = Be Right back ! = Hneď som späť!
 
TOPlist